TRADUCTOR

domingo, 3 de marzo de 2013

LA ELA GEMINADALa l·l (ela geminada)

La ela geminada és un so originari del llatí representat per dues eles separades per un punt volat (l·l). Hi ha força paraules que s'escriuen amb aquesta grafia. Actualment la pronúncia ­habitual no marca d'una manera clara aquest so doble de la ela, i això fa que a vegades tinguem dubtes a l'hora d'escriure algunes paraules.
El fet que una paraula dugui ela geminada no està lligat a cap regla específica, ja que depèn de l'etimologia. Et donem, però, unes pautes que poden ajudar-te.
·      S'escriuen amb l·l
Mots començats amb:
          al·l: al·lèrgia, al·licient, al·lusió, al·ludir, al·lucinar, al·lot
          il·l: il·lusió, il·legal, il·lès, il·luminar
          col·l: col·legi, col·loqui, col·lapse, col·laborar, col·lecció, col·lega, col·locar
          gal·l: gal·lès, gal·licisme
          mil·l: mil·lenari, mil·lèsima, mil·límetre
          sil·l: sil·logisme, síl·laba, sil·labari
Mots acabats amb:
          -el·la: novel·la, aquarel·la, varicel·la, franel·la, mortadel·la, parcel·la
          -il·la: goril·la, clorofil·la, tranquil·la, til·la, Camil·la
          -il·lar: destil·lar, cavil·lar, vacil·lar, oscil·lar
          -el·lir: impel·lir, expel·lir, repel·lir
Paraules emparentades amb d'altres que porten ll:
          ampul·lós (ampolla)               maxil·lar (maixella)           flagel·lar (flagell)
          coral·lí (corall)                       cancel·lar (cancell)            mol·lície (moll)
          lul·lià (Llull)                            fal·lible (falla)                    cerebel·lós (cervell)
          axil·la (aixella)                        metàl·lic (metall)                gal·linaci (gallina)*
          cristal·lí (cristall)                    capil·lar (cabell)                pel·lícula (pell)
* També s’accepta la forma gallinaci.
• Recorda que les paraules següents no duen l·l:
     alegria                       colònia                 elegància              religió
     celebrar                     color                     galant                   revelar
     colador                     columna               miler                    selecció
     colomar                    elaborar                milió                    solució
• Recorda també les parelles següents de mots, que tenen un significat diferent segons que duguin o no l·l:
            al·locució (discurs) / elocució (dicció)
            al·ludir (esmentar) / eludir (evitar)
            anul·lar (derogar) / anular (nom d'un dit; que té forma d'anell)
            vil·la (casa) / vila (població)
• S’ha de tenir en compte que el punt que separa les dues eles no és igual que el punt que indica el final d’una frase o d’una abreviatura. És un punt volat (una mica més alt que la línia de la base de l’escriptura). Els teclats a vegades tenen una tecla específica per a la ela geminada, i sempre tenen l’opció de fer el punt volat (generalment prement la combinació “majúscula + número 3”). Observem la diferència:
col.lecció / col·lecció
            il.lusió / il·lusió
• En una pronúncia molt acurada, el so de la ela i el de la ela geminada s’haurien de distingir.
·       És útil recordar l'ortografia de les paraules següents:
apel·lar                        el·lipsi                         intel·ligent                pol·len
Avel·lí                         estel·lar                       interpel·lar                pol·lució
l·lic                          excel·lent                    libèl·lula                    putxinel·li
Brussel·les                  fal·l                         medul·la                   rebel·lia
cal·ligrafia                   fal·lera                        miscel·lània               satèl·lit
l·lula                        hel·lènic                      mol·lusc                    sol·licitar
circumval·lació           idil·li                           nul·la                        tranquil·litat
constel·lació                imbecil·litat                l·lid                       vel·leïtat
corol·la                        instal·lar                      paral·lel                     violoncel·lista
i els seus derivats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario